Det blev den ickebinära fotografen MC Cobles och konsthistorikern Louise Wolthers bok Things Change Anyway som tilldelades Svenska Fotopriset för 2024.

Priset började delas ut 1996 av Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund. Priset innebär förutom ära även 40 000 kronor.

– Louise och jag gick igenom olika kroppsliga förändringar samtidigt som relationen, arbetet och livet pågick, säger MC Coble i en kommentar till priset.
– Men det fanns inget tydligt före och efter i processen, något vi tagit med oss in i boken genom att undvika ett tydligt narrativ. För att kunna ta till sig den från alla synvinklar behöver den vändas och vridas och upplevas från olika håll.

I juryns motivering till priset lyfts ”dubbelheten”: ”Verket manifesterar bejakandet av ett tillstånd i ständig förändring, i en symbiotisk process som vänder och vrider på det queera. Det politiska möter på ett sömlöst sätt det personliga, där det mest sårbara korsbefruktas med det generellt existentiella.”

Boken består av gemensamma bilder, texter av Louise Wolther och foton liksom teckningar av MC Coble och har getts ut av Breadfield Press

Vinnarboken 2024: Things Change Anyway av MC Coble och Louise Wolthers