I huvudstadens stadsbild präglas gator och torg av monument som hyllar framstående personer och viktiga händelser. Ståtliga statyer hjälper oss att minnas  ikoner som visdiktaren Evert Taube, upplysningskungen Gustav III och fotbollsspelaren Nacka Skoglund. Men mitt i denna rika mångfald av historiska avbildningar saknas fortfarande en viktig del av samhällets identitet: Berättelsen om hbtqi-personers kamp och historia. Frågor vi ställer oss är: Hur länge ska vi vara osynliga? Är inte vår kamp någonting som Stockholm stad vill minnas, hylla och vara stolt över?

Frågan om ett hbtqi-moment var nyligen uppe i Kommunfullmäktige. Nu är det, precis som QX skriver i sin rapportering den här veckan, avgörande att planerna inte stannar vid tomma ord!  Historien om hbtqi-personers kamp för våra rättigheter är en historia fylld av motstånd, mod och framsteg. Från kamperna för avkriminalisering till antidiskrimineringslagar, har hbtqi-personer kämpat för en fri värld där alla kan vara stolta över sin identitet och kärlek. Denna historia förtjänar att bli uppmärksammad och hyllad på samma sätt som andra viktiga historiska framsteg. Därför kräver vi nu att vår historia synliggörs med ett monument i centrala Stockholm.

I vår verksamhet möter vi ofta hbtqi-personer som uttrycker att de mår dåligt över att vi inte får synas i samhället på våra egna villkor. Detta speglas också i forskning och undersökningar. Exempelvis visar World Economic Forums senaste representationsindex att många hbtqi-personer inte är nöjda med hur vårt community framställs i kulturella uttryck. Ett symboliskt monument som hbtqi-personer själva får vara delaktiga i att skapa skulle vara ett steg i rätt riktning.

Ett monument över hbtqi-personers kamp och historia skulle inte bara vara en symbol för det förflutna utan också för framtiden. En symbol för en framtid där allas rättigheter värnas och som en påminnelse om att arbetet för jämlikhet och rättvisa aldrig får dö ut. Det skulle vara en plats  för reflektion och lärande. En plats för att hedra minnet av dem som kämpade före oss. En plats att inspireras till att fortsätta kampen för en mer inkluderande framtid.

Detta symboliska ställningstagande är särskilt viktigt i en tid av ökande antidemokratiska krafter och den utveckling vi ser runt om i världen. Ett monument över hbtqi-personers kamp och historia i Stockholms stad skulle sända en viktig och tydlig signal att vår huvudstad står fast vid värderingar om mångfald, inkludering och respekt för alla människors rättigheter.

Vi uppmanar därför beslutsfattare att göra slag i saken när det kommer till frågan om ett monument i centrala Stockholm över hbtqi-personers kamp och och bidrag till samhällsutvecklingen. Tysta inte ner vår historia, utan hylla den som ni gör med andra viktiga kamper!