Efter att Ugandas författningsdomstol med två invändningar gav klartecken för den så kallade Anti-homolagen, inkluderat dödsstraff för att vid upprepade tillfällen haft samkönade sexuella kontakter, stämmer den svenska biståndsministern Johan Forssell (M) in i den kritik som framförts av flera länder och internationella organistationer.

– Beslutet av Ugandas författningsdomstol att fastställa antihomosexualitetslagen med några få undantag är bedrövligt, säger han till QX. Denna förkastliga lagstiftning går helt emot demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. För mig är det en självklarhet att försvara alla människors rätt att älska den dem vill. Sverige har vid flera tillfällen framfört vår kritik till Ugandas regering och kommer fortsätta att göra det.

Efter författningsdomstolens beslut har en av Ugandas mest kända kämpar för hbtqi-personers rättigheter, Frank Mugisha skärpt tonen och menar nu ”ytterligare restriktioner för ekonomiska stöd till Uganda” måste införas. På frågan om författningsdomstolens beslut kommer påverka det stöd som Sverige ger till aktörer i Uganda svararForssell att det fortsatt är betydelsefullt.
– Som biståndsgivare bidrar Sverige till det angelägna arbetet med att stärka det civila samhället och andra aktörer som arbetar både med demokratisk samhällsstyrning och ökad respekt för mänskliga fri- och rättigheter i Uganda. Biståndet ger oss möjligheter att föra dialog och detta ska vi ta vara på för att ställa krav på Uganda att vända den negativa utvecklingen.

Flera EU-parlamentariker, bland dem Miljöpartiets Alice Kuhnke (De gröna), danska Enhedslistens Nikolaj Villumsen (GUE/NGL) och finska Samlingspartiets Sirpa Pietikänen (EPP) har frågat EUs utrikesrepresentant Josep Borrell Fontelles vilka konsekvenser beslutet får för samarbetet mellan EU och Uganda och frågat om humanitära visum nu borde utfärdas för hbtqi-ugandier. Förra året kommenterade Borrell Fontelles den nya lagen genom att säga att den ”står i motsatts till internationella lagar om mänskliga rättigheter och Ugandas skyldigheter som undertecknare av Afrikanska Unionens deklaration om de mänskliga rättigheterna”. Han har dock ännu inte svarat på parlamentarikernas nya frågor.