Högerextrema AfD, nya vänstergruppen Allians Sahra Wagenknecht och Kristdemokraterna har meddelat att de röstar emot den nya könstillhörighetslagen i Tyskland. Liksom i Sverige har det varit en lång och tidvis uppriven debatt kring lagen efter att den först presenterades i maj förra året och efter diskussioner om bland annat åldersgränser och risken för att kriminella kan utnyttja juridiskt könsbyte ställde sig regeringen bakom förslaget i augusti. Inför att lagen antas under fredagen kunde Sven Lehmann (de Gröna) som ansvarar för hbtq-frågor inom ”trafikljus”-regeringen bestående av socialdemokrater ,gröna och liberaler, utropa en förtida framgång.

Detta är inte enbart en viktig dag för grundläggande mänskliga rättigheter för transpersoner, intersexuella och icke-binära, men även för ett öppet och demokratiskt samhälle där människor erkänns av staten för den de är”, skrev han under torsdagen på sina social medier.

Lagen utgår, till skillnad från den svenska lagen som antas gå igenom kommande onsdag, från självbestämmande. Genom en enkel registrering och ”Erklärung mit Eigenversicherung”, egen försäkran, hos motsvarande skattemyndigheten kan namn och könsbeteckning ändras av den som så önskar. Ändringen träder ikraft tre månader efter anmälan och kan sedan ändras högst en gång per år. Möjligheten finns för unga från 14 år, dock då med föräldrars medgivande.

Lagen skall enligt förslaget utvärderas efter fem år.

Lagen innehåller restriktioner så att juridiskt könsbyte inte skall kunna göras i syfte att slippa värnplikt i händelse av kris. Tyskland har just nu inte värnplikt men om kris uppstår kan manlig värnplikt aktiveras igen.

Tyskland följer med sin moderniserade könstillhörighetslagstiftning de övriga nordiska ländernas lagstiftning där just självbestämmande är avgörande för reformen. Lagen träder i kraft den 1 november i år.